Lego Coding Express Lohkva Lasteaias

Septembris toimus firma Insplay ja MTÜ AHI ühisprojekt, kuhu oli kaasatud 11 lasteaeda üle Eesti, nende seas ka Lohkva Lasteaed. Projekti eesmärgiks oli tutvustada Lego Educationi sarja uut STEAM oskuseid toetavat progerongi Lego Coding Expressi. Iga projektis osalenud lasteaed sai Insplaylt kingituseks Coding Expressi komplekti, millega viidi läbi komplekti tutvustav reklaamüritus oma piirkonna lasteaia õpetajatele ja juhtidele.

Lohkva lasteaias tutvusid progerongiga Naksitrallid ja Sabatähed –  lapsed said ehitada ja õpetajad ülevaate sellest, kuidas komplekt töötab.

Nöbininade rühm sai ülesande  läbi mängida ja salvetada rongihelide teemaline  tegevus.

Lohkva Lasteaia loodusteemat käsitlev projekt “Meie elu seeneriigis”

Septembrist novembri lõpuni toimub meie lasteaias Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt 2 200.26 euro ulatuses rahastatud projekt “meie elu seeneriigis”. Antud projekti raames peame väga oluliseks, et lapsed omandaksid teadmise ja arusaamise
sellest, et inimene on osa loodusest, oskamatu käitumine looduses tekitab kahju nii inimesele, kui loodusele. Selle teadmise kinnistamiseks teeme projekti raames koostööd meie heade partneritega Kodutütarde liikumisest ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Projekti tulemusel on osalejad (kõik rühmad ja rühmameeskonnad) saanud teadmised seeneliigi liigirohkusest, on õppinud tundma nii silmale nähtavaid kui nähtamatuid seeni, kasutades kaasaegseid digitaalseid uurimisvahendeid. ; mõistavad erinevate liikide omavahelisi seoseid ja oskavad käituda looduskeskkonnas nii ennast, kui loodust säästvalt. 

Looduskeskkonna uurimiseks täiendatakse lasteaia digilabori taristut digitaalsete mikroskoopidega, erinevate anduritega ja andmekogujatega.

Projektitegevused:

  • rühmameeskondade aktiivõppel põhinev õppepäev Vitipalu metsas (koolitaja VVV SA)
  • Sisekoolitus õpetajatele digilabori vahendite kasutamiseks
  • Tammeluha matkarajal õpivad lapsed õpetajate juhendamisel tundma metsas kasvavaid seeni.
  • seenetoidu päev (tervisemeeskonna eestvedamisel)
  • laste ellujäämiskoolitus (koolitavad Kodutütred)
  •  projektiõpe rühmades teemal “Meie elu seeneriigis”
  • projekti kokkuvõtvate posterite ja digikokkuvõtete koostamine ning presentatsioon (rühmameeskonnad)